Nieuwsflits met o.a. calamiteitenkaart voor leden en speciale aanbieding Huisman Installatietechniek

Geacht lid van onze Belangenvereniging,

Om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze Belangenvereniging en de dingen waar wij ons mee bezig houden, willen wij een aantal zaken bij u onder de aandacht brengen:

——————————————————————————————

Calamiteitenkaart
Speciaal voor onze leden hebben we en calamiteitenkaart ontwikkeld. Deze kaart vindt u in de bijlage van deze mail en kunt u naar eigen behoefte invullen en ophangen op duidelijk zichtbare plaatsen in uw bedrijf. De kaart is niet alleen makkelijk voor uw eigen medewerkers, maar ook voor bezoekers die onverwacht te maken krijgen met een calamiteit. Belangrijk is dan dat men weet waar en bij wie men moet zijn! Deze nummers kunt u noteren op de calamiteitenkaart. Wij hebben voor u al een aantal belangrijke telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen verzameld.

——————————————————————————————

Oproep: AED locaties
In samenhang met de calamiteitenkaart willen wij graag van u weten of u een AED heeft en of deze door omliggende bedrijven gebruikt mag worden in geval van nood. Deze lijst willen we gaan publiceren op de website www.belangenverenigingsewei.nl zodat u deze bij uw calamiteitenkaart kunt voegen. Op deze manier weet u altijd waar uw dichtstbijzijnde AED is wanneer u in een situatie terecht komt waarbij u dit apparaat niet kunt missen. Laat het ons weten via [email protected]!

——————————————————————————————

Speciale ledenaanbieding: buitenverlichting van Huisman installatietechniek
In de nieuwsbrief die u onlangs heeft ontvangen is een aanbieding opgenomen van Huisman Installatietechniek. Huisman Installatietechniek heeft een speciale actieprijs, exclusief voor de leden van de belangenvereniging Sewei:

Nightwatcher NW700 zonder camera: normaal € 177,-, nu voor € 155,-*
Nightwatcher NW700 met camera: normaal € 255,-, nu voor € 225,-*

* Prijzen zijn exclusief BTW

Het wordt voor u nog eens extra voordelig als meerdere personen of bedrijven meedoen! Bij een afname van meer dan 10 Nightwatchers NW700 zonder camera wordt de prijs € 150,- en bij meer dan 10 mét camera daalt de prijs naar € 215,-.
Interesse? Neem contact op met ons of neem een kijkje op www.huismaninstallatietechniek.nl

——————————————————————————————

Digitaal aangifte doen
Wij hebben het u al makkelijk gemaakt met www.ikmeld.nl waar u als ondernemer op Sewei een melding kunt maken van een gevaarlijke of verdachte situatie. Ook de aangifte bij de politie van een daadwerkelijk incident kan digitaal en daarmee makkelijk en snel. Omdat het voor ondernemers vaak veel tijd kost om voor een aangifte naar het bureau te gaan, kunt u voor bepaalde zaken op de volgende website van de politie terecht: https://aangifte.politie.nl/e-aangifte. Na een paar stappen wordt uw aangifte, indien deze voldoet aan een aantal zaken, in behandeling genomen.

——————————————————————————————

Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan Sewei
Het ontwerpbestemmingsplan voor bedrijventerrein Sewei lag t/m 18 november 202 ter inzage op het gemeentehuis in Joure. Hierin is onder andere opgenomen dat de bestaande ontheffingsmogelijkheid voor het realiseren van een bedrijfswoning op Sewei voor de huidige bedrijven zou worden ingetrokken of zou komen te vervallen. Deze wijziging werd door de gemeente mede ingegeven door het gegeven dat de geluidsruimte op dit bedrijventerrein nagenoeg vol is.

De bezwaarschriften die hierop zijn binnengekomen hebben er toe geleid, dat de gemeenteraad heeft besloten tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan, zodanig dat de ontheffingsmogelijkheid voor het realiseren van een bedrijfswoning blijft bestaan, maar alleen in die gevallen waarin sprake is van realisatie van een bedrijfswoning inpandig in een bestaand bedrijfspand. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht op onze website!
Calamiteitenkaart.docx