Belangenvereniging Sewei

Belangenvereniging Sewei

Door een fusie bespreking met andere bedrijventerreinen zijn er tot eind van dit jaar geen activiteiten gepland.

Collectieve Beveiliging G4S

De Belangenvereniging Sewei heeft in 2011 voor haar leden een overeenkomst gesloten met G4S Secure Solutions voor collectieve beveiliging.

Lid of Deelnemer worden?

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Belangenvereniging Sewei of deelname aan de collectieve beveiliging kunt u een mail sturen aan het secretariaat via [email protected] of direct contact opnemen met Dhr. Jacob Postma via 0513-418498.

Brandtips

Brand in en om bedrijfspand is met de juiste middelen en maatregelen voor een groot deel te voorkomen. Maar dan moet u wel eten wat de risico’s zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

BV Sewei

De belangenvereniging Sewei is vanaf 2005 bezig met ontwikkelen van parkmanagement op bedrijventerrein Sewei.

Een van de doelen op bedrijventerrein Sewei is het voorkomen van revitalisering door vroegtijdig met de gemeente en de lokale ondernemers de huidige kwaliteit en de gewenste kwaliteit in kaart te brengen. Een ander doel is om de ondernemers meer bij hun “eigen” leef- en werkomgeving te betrekken. Voor ondernemers moet de visie een concreet en toegankelijk plan zijn, dat op inhoud en doel getoetst kan worden. Het doel van de ontwikkelingsvisie is tevens dat duidelijk wordt wat de gemeente en ondernemers van elkaar mogen verwachten. Daarvoor is een goede communicatie tussen gemeente en ondernemers een vereiste. Om één en ander te kunnen verwezenlijken is er eerst een duidelijke structuur opgezet.

Recent From the Blog

'De gemeente heeft een app

Wist u al dat de gemeente De Fryske Marren een app heeft? In de app leest u het laatste nieuws van de gemeente, staat uw persoonlijke afvalkalender (plus notificaties), kunt u een melding openbare ruimte doen en meer. De app is beschikbaar voor iOS en Android. Kijk op www.defryskemarren.nl/app of zoek hem op in de appstore.

Melding doen via de website

Naast het doen van een melding via de app, kunt u dat…

Read More...

Voorlichting brandweer n.a.v. brand aan de Handelswei

Op dinsdagmiddag 6 december werd er door de brandweer op de gemeentewerf een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor belangstellende…

Read More...