Nieuwsflits – Oktober 2014

Inhoud:

 1. 1. KVO-B Certificaat
 2. 2. Nieuwe acties KVO-B             
 3. 3. Hoe kunt u opvallende zaken melden          
 4. 4. Korting op uw verzekering
 5. 5. Brievenbus
 6. 6. Uit de ALV
 7. 7. Brandweerzaken
 8. 8. Hartslag NU
 1. KVO-B Certificaat

Zoals in de nieuwsbrief van juni j.l. als is vermeld, is tijdens de laatste ALV het nieuwe KVO-B Certificaat uitgereikt. Dit werd gedaan door ex-werkgroeplid Henk Bloemsma. Henk is namens de gemeente jarenlang stimulator van het KVO-B geweest en per september gestopt als werkgroeplid omdat hij met pensioen gaat. Henk is door het bestuur en de werkgroep heel hartelijk bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Een kopie van het certificaat vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Indien u via de belangenvereniging deelneemt aan de collectieve beveiliging met G4S, kunt u tezamen met dit certificaat belangrijke kortingen krijgen op uw verzekeringen. Zie punt 4 in deze nieuwsbrief

 1. Nieuwe acties Plan van Aanpak kvo-b

Als één van de prioriteiten in het nieuwe PVA is opgenomen dat er extra aandacht geschonken gaat worden aan de bereidheid van de ondernemers op het terrein om opvallende zaken te melden en aangifte te doen van incidenten. Sociale controle is een sterk wapen tegen de criminaliteit en hoe meer informatie u als ondernemer doorgeeft aan politie, brandweer, gemeente of de werkgroep KVO-B, hoe beter er acties ondernomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren.

Een veel gehoorde kreet van ondernemers is: “er gebeurt hier immers nooit iets..” Als er echter weinig gemeld wordt krijgt u het idee dat er nooit iets gebeurt. Gelukkig zijn er op de Sewei de laatste jaren inderdaad geen grote, echt nare incidenten geweest, maar helaas gebeurt er nog teveel aan kleinere, meer wel vervelende zaken, zeker als het u zelf overkomt.

Om u een idee te geven over wat voor zaken we het dan hebben, hebben wij op basis van de cijfers die we ieder kwartaal van de politie krijgen, even een aantal zaken op een rij gezet van het 2de kwartaal 2014 die direct van belang zijn voor de veiligheid op de Sewei:

 • Aantal diefstallen uit auto’s: 3
 • Overlast en/of vernielingen: 3
 • Gestolen fietsen: 5
 • Preventieve reactie politie op verdachte situaties: 9

Hoe meer er bij de politie en beveiliger aangegeven/gemeld wordt, hoe beter deze zaken aangepakt kunnen worden en preventief voor meer veiligheid kan worden gezorgd in belang van alle ondernemers op de Sewei.

 1. Hoe kunt u opvallende zaken melden

A. Wij hebben u al een aantal malen op de hoogte gebracht van het meldpunt dat de belangenvereniging voor u heeft ingesteld, waarbij op een gemakkelijke manier melding kan worden gedaan van zaken die worden geconstateerd op het terrein. U kunt hierbij denken aan overlast, criminaliteit, beheer en onderhoud en onveilige verkeersituaties. Uw melding komt, afhankelijk van de gekozen categorie, direct bij de juiste persoon van de gemeente, politie of brandweer terecht. Sociale controle is een belangrijk onderdeel om het terrein schoon, heel en veilig te houden!! http://www.ikmeld.nl.
B. De surveillanten van G4S doen tijdens hun surveillance controle op zaken aangaande ‘schoon, heel en veilig’. Zij melden kapotte lantaarnpalen, niet werkende verlichting aan bedrijfspanden, openstaande hekken enz. Ook u kunt dit soort zaken even doorgeven via het bovengenoemde meldpunt, of via het meldpunt op de site van de gemeente. U kunt ook een seintje geven aan een surveillant van G4S of aan iemand van de werkgroep KVO-B of het bestuur.

Sociale controle helpt mee om de Sewei schoner, heler en veiliger te maken en te houden!

 1. KVO-B en collectief beveiligen: korting op uw verzekeringen

Wist u dat ondernemers die deelnemer zijn aan de collectieve beveiliging de mogelijkheid hebben om met het KVO-B certificaat kortingen te krijgen op hun bedrijfsverzekeringen? Er zijn voorbeelden van ondernemers die deze korting ontvangen en daarmee de kosten voor deelname aan de collectieve beveiliging er al weer uit hebben en meer dan dat. Bijgaand ontvangt een kopie van het nieuwe KVO-B certificaat. Vraagt u uw verzekeraar hier naar!  Mocht uw verzekeraar hier niet in meegaan, er zijn er andere die u dit wel kunnen aanbieden. Laat het ons weten en wij kunnen u met hen in contact brengen. 

 1. Brievenbus

In de laatste KVO-B enquête werd er opgemerkt dat er geen brievenbus op de Sewei aanwezig is. Dit klopt inderdaad, maar wij willen u erop wijzen dat er wel een brievenbus meteen achter de rotonde staat bij de ingang van de wijk die meteen aan de Sewei grenst. Zie kaartje: 

 1. Uit de ALV

Naar aanleiding van een opmerking in de Algemene LedenVergadering over ontbrekende haaietanden voor de gereconstrueerde Sewei (tussen weg en fietspad) als voorrangsweg,  hebben wij het volgende voor u uitgezocht:

Het blijkt, dat de gemeente DFM in nieuwe en reconstructie gevallen de nieuwe landelijke richtlijnen volgt. Deze houden in dat in deze gevallen alleen vóór het fietspad haaietanden worden geplaatst en niet meer ook voor de hoofdrijbaan (tussen fietspad en hoofdrijbaan).

Er is hier dus geen markering vergeten aan te brengen; bedoelde haaietanden zoals opgemerkt tijdens de ALV worden dus niet meer aangebracht. 

 1. Brandweer zaken

Brandveiligheid staat hoog in het vaandel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. In kader hiervan heeft de brandweer een folder uitgebracht met 10 brandveiligheidtips. Brand is één van de ergste zaken die een ondernemer kan overkomen, alle zaken die preventief kunnen bijdragen om dit te voorkomen zijn daarom nuttig. Deze praktische tips zijn dus voor iedereen van belang. De folder vindt u als bijlage bij deze mail.

 1. Hartslag Nu

HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto ‘Van elkaar, met elkaar en voor elkaar’ streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Het alarmeringssysteem dat hiervoor wordt gebruikt heeft de naam HartslagNu en is van de sector Ambulancezorg zelf. Met dit systeem kunnen burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg op hun mobiele telefoon worden gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een circulatiestilstand. Het hiervoor gebruikte systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED’s.

Vanuit de werkgroep KVO-B Sewei zien wij in dit project een grote meerwaarde en doen daarom een oproep om uzelf als burgerhulpverlener te registreren. Dit is mogelijk op de volgende website: http://www.hartslagnu.nl/.

Indien u een AED in het bezit heeft doen wij ook de oproep deze op de website te registreren en akkoord te gaan om deze te gebruiken in het kader van het project. Op deze wijze vertrouwen wij erop om vanuit ons KVO-gebied een bijdrage te kunnen leveren in een snelle hulpverlening aan mensen met een acute circulatiestilstand.


 

Lid/deelnemer worden? Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Belangenvereniging Sewei of deelname aan de collectieve beveiliging kunt u een mail sturen aan het secretariaat via [email protected] of direct contact opnemen met Dhr. Jacob Postma via 0513-418498.