Home

SEWEI
De belangenvereniging Sewei is vanaf 2005 bezig met ontwikkelen van parkmanagement op bedrijventerrein Sewei.

Doelstellingen
Een van de doelen op bedrijventerrein Sewei is het voorkomen van revitalisering door vroegtijdig met de gemeente en de lokale ondernemers de huidige kwaliteit en de gewenste kwaliteit in kaart te brengen. Een ander doel is om de ondernemers meer bij hun “eigen” leef- en werkomgeving te betrekken. Voor ondernemers moet de visie een concreet en toegankelijk plan zijn, dat op inhoud en doel getoetst kan worden. Het doel van de ontwikkelingsvisie is tevens dat duidelijk wordt wat de gemeente en ondernemers van elkaar mogen verwachten. Daarvoor is een goede communicatie tussen gemeente en ondernemers een vereiste. Om één en ander te kunnen verwezenlijken is er eerst een duidelijke structuur opgezet.

Actiepunten de Sewei

Uitwerkingen van beeldkwaliteitplan

 • Waarde aan de kwaliteit hechten
 • Op pijl houden van kwaliteit
 • Verkomen van verloederinBeveiliging

Beveiliging

 • Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
 • Collectieve surveillance

Huisregels

 • Sociale aanspraak op elkaar

Buiten het terrein

 • De ontsluiting in Joure verbeteren

Wat wil de belangenvereniging?

 • Samen nadenken over:
  • Knelpunten
  • Ontwikkelingsmogelijkheden
  • Verbeterpunten

Zowel publieke als private ruimte