Organisatie

Bestuur Belangenvereniging Sewei

Voorzitter Folkert Reitsema
Penningmeester Gaatse Westra
Secretaris Bob Rodenburg

Samenstelling werkgroep KVO-B:

  • Gaatse Westra (Pastiel), ondernemer
  • Heert Jan Swart, gemeente
  • Patrick Bottema, politie
  • Alex van der Vegt, brandweer
  • Iede Nieuwhof, beveiliger G4S
  • Jan de Jong, management ondersteuning de Jong BORG
  • Johannes Veenema, Us Wurk

 

Agenda:

12 maart 2015                   overleg werkgroep KVO-B

12 maart 2015                   schouw KVO-B

3 juni 2015                          overleg werkgroep KVO-B

.. juni 2015                         HimmelSewei (datum nog door bestuur te bepalen)

9 september 2015           overleg werkgroep KVO-B

25 november 2015          overleg werkgroep KVO-B